Na začiatok

Stredoázijský ovčiak - CAO
Štandard stredoázijského ovčiaka FCI č. 335

Stredoázijský ovčiak – ŠTANDARD F.C.I. číslo 335


Prvý štandard stredoázijského ovčiaka bol prijatý koncom 30.rokov a ďalší stanovený v roku 1976. Ďalšia novela bola zaregistrovaná v roku 1989 v Belgickom Thuine a v rámci Ruskej federácie služobnej kynológie bol štandard v roku 1993 doplnený a v roku 1996 zladený tak, aby zodpovedal požiadavkám FCI. V súčasnosti platí štandard FCI číslo 335, 2 skupina.


Krajina pôvodu : Rusko Dátum publikácie oficiálne platného štandardu: 13.10.2010


Využitie : strážny a ochranný pes


Klasifikácia FCI : Skupina 2 Pinče, Bradáči, Molossy a Švajčiarské salašnícke psi ; Sekcia 2.2 Molossy – horskí psi


Bez pracovnej skúšky


Krátky výťah z histórie : stredoázijský ovčiarsky pes je jedným z pradávnych plemien, sformovalo sa vďaka prirodzenému výberu v priebehu viac než 4000 rokov na rozľahlom území, ktoré sa dnes tiahne od Kaspického mora po Čínu a od Južného Uralu po Afganistan. Jeho predkami sú pradávne tibetské plemená, salašnícke plemená rôznych nomádskych kmeňov a tie sú úzko spriaznené s mongolskými ovčiakmi a tibetským mastifom. Stredoaziati boli používaní predovšetkým k ochrane dobytka , karaván a majetku svojho pána. Boli vystavení drsným prirodzeným selekciám. Ťažké životné podmienky a neustály boj proti predátorom mali vplyv na podobu a povahu psa. Je silný neohrozený a naučený šetriť energiu. V krajinách pôvodu bol využívaný k ochrane stád pred predátormi a tiež ako strážny pes.


CELKOVÝ VZHĽAD: 
Stredoázijský pastiersky pes je harmonicky stavaný, veľký, stredne dlhý (ani dlhého ani krátkeho formátu). Má robustné svalnaté telo objemné ale nie s viditeľnými svalmi. Pohlavný dimorfizmus je jasne vyjadrený. Psi sú mohutnejšie a odvážnejšie ako feny, majú výraznejšie vyjadrený kohútik a väčšiu hlavu. Plná dospelosť je dosiahnutá v troch rokoch veku.


Dôležité PROPORCIE:


Dĺžka tela je len mierne väčšia ako výška v kohútiku. Mohutná stavba je žiaduca ale proporcie musia byť zachované. Dĺžka od predlaktia k lakťu je 50 – 52% kohútikovej výšky. Dĺžka tlamy je menej než 1/2 celkovej dĺžky hlavy, ale viac než 1/3.


POVAHA A TEMPERAMENT:


Sebaistý, vyrovnaný, pokojný, hrdý a nezávislý. Sú veľmi odvážni a majú veľké pracovné nasadenie, výdrž a prirodzený cit pre teritórium. Charakteristickým znakom je nebojácnosť voči veľkým predátorom.


HLAVA:


Masívny a v súlade s celkovým vzhľadom. Hlava je štvorcového tvaru, pri pohľade z hora.


HLAVA - MOZGOVÁ ČASŤ:


Hlboká lebka, čelo je ploché a lebka je plochá a dlhá. Zátylkový hrbol je dobre vytvarovaný, ale ťažko viditeľný vďaka dobre vyvinutým svalom. Nadočnicové oblúky sú stredne definované. Stop: stop je stredne definovaný.

TVÁROVÁ ČASŤ:


Nos: Veľký dobre vyvinutý, ale nepresahujúci celkový obrys tlamy. Farba nosa je čierna, ale u bielych jedincov môže byť farba svetlejšia.
Tlama: tlama je tupá a strednej dĺžky, je takmer pravouhlá pri pohľade z hora a zo strany sa veľmi mierne zužuje smerom k nosu. Tlama je objemná, hlboká a dobre vyplnená pod očami. Chrbát nosu je široký, rovný a niekedy mierne smerujúci dolu. Brada dobre vyvinutá.
Pysky: Silné, horný pysk pevne prekrýva spodné pysky, keď je tlama zatvorená. Plná čierna pigmentácia je preferovaná.
Zuby: Čeľuste sú silné a široké. Zuby sú veľké, biele a blízko pri sebe, celkom je ich 42. Rezáky sú uložené v rovine. Nožnicový, kliešťový a revézny nožnicový skus sú prípustné. Špicáky sú uložené široko od seba. Zranenia zubov, ktoré neobmedzujú pri hryzení nemajú žiadne konsekvencie.
Líca: Lícne kosti sú dlhé a dobre vyvinuté, bez toho, aby zasahovali do pravouhlého tvaru hlavy.
Oči: Strednej veľkosti, oválneho tvaru, uložené široko od seba, smerujúce priamo v pred a stredne hlboko uložené. Farba očí je od tmavo-hnedej po orieškovú, ale tmavšia farba sa preferuje. Očné viečka sú silné a uprednostňované je dolné viečko, ktoré nie je príliš voľné. Tretie viečko nie je viditeľné. Plné pigmentované očné viečka sa preferujú, nech je farba srsti akákoľvek, očné viečka by mali byť čierne. Výraz je sebaistý a odhodlaný.
Uši: Strednej veľkosti, trojuholníkový tvar, silné, nízko nasadené a zvesené. Dolná časť ucha je v rovine alebo mierne pod rovinou oka. Tradičné kupírovanie uší je stále praktizované v krajinách pôvodu a v krajinách, kde to nie je zákonom zakázané.
Krk: stredná dĺžka, veľmi silný, v priereze oválny, dobre osvalený a nízko nasadený. Lalok je špecifickým znakom plemena.


TELO:


Horná línia: dobrých proporcií a dobre zachovaná musí byť v postoji.
Kohútik: dobre vyjadrený, najmä u samcov, svalnatý, dlhý a vysoký, s dobre vyjadreným prechodom k chrbtu
Chrbát: rovný, široký, dobre osvalený, dĺžka je okolo 1/2 dĺžky od kohútiku ku koreňu chvostu.
Bedrá: krátke, široké, osvalené a mierne klenuté
Zadok: strednej dĺžky, široký, dobre osvalený, mierne klesajúci smerom ku koreňu chvostu, výška v kohútiku presahuje výšku zadku a bedier o 1-2 cm.
Hrudník: hlboký, dlhý, široký, dobre vyvinutý, hrudný kôš sa rozširuje smerom dozadu. Falošné rebrá sú dlhé. Spodná časť hrudníku je v úrovni lakťov alebo mierne pod. Predhrudie mierne presahuje ramenný kĺb.
Spodná línia a brucho: brucho je mierne vtiahnuté.


CHVOST: silný pri koreni a vysoko nasadený. Prirodzený chvost je nesený esovito prehnutý alebo zatočený do mierneho kruhu, ktorý začína v poslednej tretine chvostu. V pozore je chvost vztýčený v rovine chrbtu alebo mierne nad. V kľude zvesený. Tradične kupírovaný chvost sa stále objavuje v krajinách pôvodu a v krajinách, kde to nie je zákonom zakázané. Prirodzený a kupírovaný chvost sú rovnocenné.


KONČATINY:


HRUDNÉ KONČATINY:

Celkový vzhľad: predlaktia sú rovné so silnými kosťami. Pri pohľade spredu rovnobežné a nie príliš pri sebe. Pri pohľade zo strany sú predlaktia rovné.
Plecia: lopatka je dlhá, správne uložená dozadu, s nadlaktím tvorí 100˚ uhol. Dobre osvalené.
Nadlaktie: dlhé a silné
Lakeť: správne pasujúci, nevytáča sa ani von, ani sa nevtáča dnu.
Nadprstie: strednej dĺžky, široké, silné
Predná laba: veľká, zaoblená, klenuté prsty, objemné a silné vankúšiky, pazúry sú akejkoľvek farby.


ZADNÉ KONČATINY:

Celkový vzhľad: pri pohľade zozadu rovné a rovnobežné, postoj mierne širší než pri predných končatinách.
Stehno: široké, stredne dlhé a silne osvalené.
Koleno: nevytáča sa ani von ani sa nevtáča dnu. Uhlenie kolena je stredné.
Holeň: takmer rovnakej dĺžky ako stehno
Členkový kĺb: stredne uhlenie
Nadprstie: veľmi silné, strednej dĺžky, bez vlčích pazúrikov
Zadné laby: vyvážené, prsty klenuté, vankúšiky sú objemné a silné, pazúry akejkoľvek farby.


CHOD/POHYB: dobre vyvážený a pružný. Klus voľným pohybom hrudných končatín s veľkým draivom od panvových končatín. Horná línia je v pohybe rovná a pevná. Všetky kĺby sa pohybujú bez námahy. Uhlenie zadných končatín je viac markantné v postoji.


KOŽA: silná, dostatočne elastická, voľne ležiaca ako prevencia zranení v boji s predátormi.OSRSTENIE:

Srsť: dostatočná, rovná krycia srsť a dobre vyvinutá podsada. Srsť na hlave a prednej strane končatín je krátka a hustá. Srsť na kohútiku je často dlhšia. Ochranná srsť môže byť krátka alebo trochu dlhšia. V závislosti od dĺžky vonkajšej srsti môže byť srsť buď krátka (3-5 cm) pokrývajúca celé telo, alebo dlhšia (7-10 cm), ktorá tvorí hrivu na krku, strapce za ušami a vlajky na zadnej strane končatín a chvoste.
Farba srsti: akákoľvek, mimo vrodenej modrej a vrodenej čokoládovej v akejkoľvek kombinácii a čierneho plášťa na trieslovej.VEĽKOSŤ A VÁHA:

Kohútiková dĺžka: Psi: minimum 70 cm, feny: minimu 65 cm.
Veľká veľkosť je žiadaná, ale proporcie musia zostať zachované.
Váha: Psi: minimum 50 kg, feny: 40 kg.

VADY: Každá odchýlka od vyššie menovaných bodov sa musí posudzovať ako vada, ktorej hodnotenie musí byť v presnom pomere k jej stupňu závažnosti a k jej vplyvu na celkový zdravotný stav a pohodu psa. 
Mierne odchýlky od typu plemena

 • Feny v samčom type
 • Zaoblená lebka, úzka tlama a úzka dolná čeľusť, malý nos
 • Oči šikmo alebo uložené príliš pri sebe, voľné očné viečka
 • Vysoko nasadené uši
 • Tenké alebo voľne visiace pysky
 • Prestavané kríže, mierne krátke kríže
 • Úzky front
 • Prehnané uhlenie panvových končatín
 • Otvorené laby alebo dlhé prsty
 • Vysoká akcia predných končatín, mierne nevyvážený pohyb
 • Veľmi krátka srsťZÁVAŽNÉ VADY:

 • Závažné odchýlky od požadovaného typu a stavby
 • Nohatý vzhľad, ľahká stavba kostí, mäkké svaly
 • Príliš svetlé oči, vystupujúce oči
 • Zväzujúce sa horné línie
 • Zadok značne vyššie ako kohútik
 • Úzky, krátky a strmý zadok
 • Prirodzene zakrpatený alebo zakrútený chvost
 • Záprstie príliš vysoké, prešlapnuté
 • Zadné končatiny nasadené príliš pod telom
 • Kohútiková výška menšia od 2 a viac cm než dané minimumDISKVALIFIKUJUCE VADY:

 • Agresívni alebo príliš bojazliví psi
 • Akýkoľvek pes jasne vykazujúci telesné alebo povahové abnormality by mal byť diskvalifikovaný
 • Bojazlivý, nadmerne vzrušený
 • Pes samec samičieho typu
 • Rôznofarebné oči, modré alebo zelené oko, škúlenie
 • Voľné kĺby
 • Srsť akejkoľvek kombinácie s genetickou čokoládovou alebo s vrodenou modrou farbou
 • Farba trieslová s výrazným čiernym plášťom
 • Kučeravá alebo mäkká srsť
 • Nevyvážený pohyb


Poznámka: každý pes musí mať dva viditeľne normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.